Квалификации

Предстоящи квалификации:

Към 20.05.2022 г. няма предстоящи вътрешни квалификации. Външните квалификации на теми: "Управление на качеството в образователната институция" и "Стратегическо и оперативно планиране" не бяха проведени, защото обучаващата организация е загубила правото си да издава кредити. Предстои промяна на темите на педагогически съвет, който ще се проведе на 10. 06. 2022 г., след което ще приложа темите, мястото, период, наименование на обучителната организация и броя.
 
 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОВЕДЕНАТА КЛАЛИФИКАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ“, ГРАД ВРАЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

  1. Вътрешно институционална квалификация:

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участни-ци

Брой акаде-мични часове

Място на провеждане

Вътрешен обучител

Резултат/ документиране

Планирана/непланирана

1

„Овладяване на книжовен български език – основа за успех в училище“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

Ст. у-л Лиляна Петкова

Папка „Квалификация”

планирана

2

„Ефективно взаимодействие с родителите за образователни цели“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

У-л

Гергана Ценова

 

Папка „Квалификация

планирана

3

„ Ателието допълнителна форма на педагогическо взаимодействие.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

Ст. у-л

Цецка Вълчева

Папка „Квалификация

планирана

4

„Ефективни модели за адаптация и социализация на децата в ранна детска възраст при постъпване в детската градина. “

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

Ст. учител

Румяна Георгиева

Папка „Квалификация

планирана

5.

„Добри практири, форми и модели на взаимодействие с родителите в детската градина.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

У-л

Паулина Миткова

Папка „Квалификация

планирана

6.

„Развитие на емоционалната интелигентност при децата.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

У-л

Луиза Илиева

Папка „Квалификация

планирана

7.

„Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата в детската градина.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

   Ст. у-л

Светлана Йорданова

Папка „Квалификация

планирана

8.

„Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

  У-л

Моника Стоянова

Папка „Квалификация

планирана

9

„“От детската градина към училище – съвременен метод на социализация.

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

Ст. у-л

Анелия Георгиева

Папка „Квалификация

планирана

10

„Педагогически средства за овладяване на езика и речта в детската градина.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

 У-л

Евелин Сърлова

Папка „Квалификация

планирана

11.

„Възникване и стимулиране на толерантност и хуманност у децата от предучилищна възраст. „

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

У-л

Лили Иванова

Папка „Квалификация

планирана

12.

„Развитие на емоционалната интелигентност при децата.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

Ст. у – л

Силвия Андровска 

Папка „Квалификация

планирана

13.

„От интегрирано към включващо обучение и възпитание. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда в детската градина.“

Обучение в електронна среда.

Учители детска градина

14

1

Месенджер

„Детски свят”

У-л

Памела Йорданова  

Папка „Квалификация

планирана

                     

 

 

 

  1. Извън институционална квалификация:

 

Тема

Форма на обучение

Целева група

Брой участници

Брой кредити

Място на провеждане

Обучител / обучителна институция

Резултат / документиране

1

„Професионално (електронно) портфолио на учителя . ”

Тренинг-семинар

Учители ДГ

13

1

гр.Враца

 Георги Стоянов

 

Тийм Билдинг ЕООД гр.София

Удостоверение