Документи на ДГ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План за квалификационно методическата работа

План за работа с родители

Информация за целодневната организация на учебния ден

Стратегия

Програмна система

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID 19

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.10 - м.12.2020 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.01 - м.09.2020 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.01 - м.06.2020 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.01 - м.03.2020 година

БЮДЖЕТ на ДГ "Детски свят" 2020

Декларация условия за обучение и възпитание

Организация на учебния ден на ДГ "Детски свят"

План за квалификационно методическата дейност на ДГ "Детски свят"

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.10 - м.12.2019 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.07 - м.09.2019 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.04 - м.06.2019 година

Отчет за изпълнение на бюджет на ДГ "Детски свят" м.01 - м.03.2019 година

БЮДЖЕТ на ДГ "Детски свят" 2019

Отчет за изпълнение на бюджет на детската градина за 2017 година "Детски свят"

БЮДЖЕТ на ДГ "Детски свят"

ДЕЙНОСТ на ДГ "Детски свят"

Информация за организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието е ДГ "Детски свят"